Всички знаем за хан Кубрат и неговия сноп пръчки….

Всички знаем за хан Кубрат и неговия сноп пръчки….

Всички знаем за хан Кубрат (Канас Ювиги Кроват е истинското име и титла на Владетеля на Велика Стара БолгАрия!)и неговия сноп пръчки, с които е демонстрирал на синовете си нагледно своята мъдра поука! Как мислите, защо го е направил ханът?! Защото се е опасявал, че синовете му няма да го разберат, както и станало! Разделили са се, защото никой не е искал да дели славата си на вожд с останалите! Ценностите на тогавашното общество е определяло и поведението на ръководителите му. Дори вождът не може да реши друго, ако не промени тези ценности!

ЗАВЕТЪТ НА КУБРАТ маслени бои, платно Васил Горанов
ЗАВЕТЪТ НА КУБРАТ маслени бои, платно Васил Горанов THE LEGACY OF KHAN KUBRAT oil on canvas Vasil Goranov

Защо ви споменавам тази поучителна притча?! Защото ние стоим пред същата дилема, да променим пагубните за човечеството ценности!

Човек се ражда творец! Забележете малките деца, как създават нещо, за да му се радват, да му се наслаждават! Дълбоко в човешката природа е “посята” заложбата, да бъде творец! Дори и онези сили, които го карат да руши, също са породени от нуждата, да създаде нещо ново!

Днес хората са устремени да се устроят в обществото, да се нагодят, да се уредят. По пътя към тази цел те дори не подбират средствата: Наскоро проведено социално изследване установи, че 7 от 10 българи се ползват с ходатайства, протекции и подкупи, за да се устроят в обществото. Мнозина са убедени, че %-тът е много по-голям, но хората се срамуват, да си го признаят. То не е за срам! Това е болест на обществото – човек не се стреми да бъде творец, а се стреми да бъде жалка частица от Матрицата! И това не е случайно – такива са общоприетите ценности, такъв е и стремежът на почти всеки. Хората доброволно се отказват да бъдат личности!

Аз също се ползвам от такъв прийом както ханът, когато обяснявам нагледно с шепа боб, как структурирано обществото ще създава предпоставка, хората да бъдат творци! И също се опасявам, че макар човекът да е въодушевен от рационалната ми идея, ще му е трудно, да се освободи от стереотипите в съзнанието, които го правят “обществено животно – част от стадото”, а не личност, която твори живота си с възторг и свобода!
Какво му трябва на човек, за да бъде щастлив?! Ще го разбере едва тогава, когато се освободи от митовете, които го лишават от възможността, да живее със своята Божественост!

автор : Radi Chuhlev

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Народна Топка България ®

Народна Топка България ®

Още за нас на следните адреси :

www.kimreikifoundation.com
www.narodnatopka.com
www.mediaplus.bg

Напиши коментар

Your email address will not be published.