Фотосесия за “Народна Топка България” ®

Фотосесия за “Народна Топка България” ®

  ”Народна топка България” е национален управителен орган на организираното занимание с този спорт в нашата страна. Сдружението прерасна във Федерация „Народна Топка България“, която ще работи в обществена полза за развитието на този спорт в цялата страна. На този етап не се финансира от държавата. Разчита на ясни идеи, чисти намерения, прости правила, на […]