Притчи за Пеперудата

Притчи за Пеперудата

Притчи за Пеперудата

Някога отдавна живеел в древен град Майстор, заобиколен от своите ученици. Най-способният от тях се замислил веднъж:
-А има ли въпрос, на който нашият Майстор няма да може да отговори.
Той отишъл на зелената ливада, хванал най-красивата пеперуда и я скрил в дланите си. Пеперудата шавала с пипалцата си и гъделичкала дланите на ученика. Усмихвайки се, той отишъл при Майстора и го попитал:
-Кажете, каква пеперуда имам между дланите си-жива или мъртва?
Той здраво държал пеперудата и бил готов във всеки един миг да я смачка заради своята истина.
Не обръщайки дори глава, за да погледне ученика, Учителят отговорил:
-Всичко е в твоите ръце.

Още една притча за пеперудата

Живяла някога една мъдра сляпа старица. Тя била дъщеря на роби и къщурката й се намирала извън града. Мъдростта й била добре позната, а славата й се носела надлъж и нашир. Един ден пакостливи младежи решили да скроят на старицата номер. Отишли при нея, а единият я попитал:
—  Стара жено, аз държа в ръката си пеперуда. Кажи дали е жива, или мъртва.
Жената не отговорила, защото не можела да види нито тях, нито какво държат в ръцете си. Тогава те повторили въпроса си:
— Жива ли е пеперудата, или мъртва?
Мълчанието било нейният отговор. Тя се замислила, защото прозряла намеренията им. Ако кажела, че пеперудата е жива, те щели да я стиснат и убият, за да докажат, че не е познала. А ако кажела, че е мъртва, щели просто да я пуснат да излети от ръцете им.
Старицата мислила дълго, а младежите започнали да се кикотят, щастливи, че са я хванали натясно. Накрая жената казала спокойно, но твърдо:
— Не знам дали пеперудата е жива или мъртва, нейния живот е във вашите ръце.

И още една притча за пеперудата

Живял някога един син на овчар. Един ден той отишъл разстроен при Мъдрата свиня. Разказал как случайно отнел живота на пеперуда. Детето изпаднало в ужас, тъй като знаело от своята майка, че е голямо прегрешение да се убива.

Свинята се съгласила с твърдението, но добавила, че убийството е грях, само когато човек убива, без да му се налага, защото изпитва удовлетворение от постъпката си. Свинята обяснила още, че ежедневно умират куп пеперуди, защото птиците ги ползват за храна, а и заради лошото време, но това е съвсем естествен процес.

– Да, но аз чувам гласа на майка ми, който ми казва, че това, което направих, е много погрешно! -възразило момчето.

– Тогава му обясни всичко и нека знае, че не е прав! -отвърнала Свинята.

Тогава момчето започнало да реди някакви думи тихичко. Внезапно то се усмихнало и отпрашило в неизвестна посока. Дори не се сетило да благодари на събеседника си.

– Човеците наистина много ги бива да се забъркват в проблеми, за да могат след това с облекчение да си отдъхнат от тях. Жалко все пак за пеперудата. И тя е била другар на някого…-въздъхнала Мъдрата свиня.

 

Притча за бръмбара и пеперудата

Пеперудата и бръмбарът обитавали една и съща горска поляна. Веднъж един човек минавал през гората и щом видял бръмбара, го запитал:

– Има ли някъде наоколо красиви рози, които да набера?

– Не, не съм виждал никакви такива растения. Тук има само пръст, тор и изгубени вещи, които вече никой не ползва – отговорил бръмбарът и започнал да разказва на какви находки се е натъквал в този район.

Не минало много време и на същия човек му се наложило да мине пак през гората, за да търси тор. Този път обаче той забелязал пеперудата и решил да я попита:

– Знаеш ли тук някъде да има тор? Казаха ми, че е пълно. Искам да взема от нея.

– Не съм виждала подобна мръсотия. Тук има само красиви цветя и билки, които ухаят приказно – отвърнала пеперудата.

При тези думи човекът само се усмихнал и си казал наум: Ясно! И при животните е както при нас хората – виждат само това, което искат да видят. Когато сме ведри, ние човеците винаги ще открием какво да изпълни ежедневието ни с красота. Когато сме мрачни пък, ще намерим за какво да се хванем, за да стане денят ни още по-лош.

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Народна Топка България ®

Народна Топка България ®

Здравейте !Предоставям ви линк към информацията за спонсори и дарители в случай,че има интерес. http://narodnatopka.com/reklama/
Описано е всичко необходимо за проекта !
Целта ни е да отворим вратите на поне по един клуб по народна топка във всеки един град на България. Всяка община, която иска да развива спортната култура на подрастващите и на вече порасналите в региона, е добре дошла в редиците на Федерация „Народна Топка България „.
Това е начинът да изградим и национален отбор за мъже, жени и смесен състав, ако искаме да участваме активно на международната сцена на Световно и Европейско първенство по народна топка ( DODGEBALL CUP ) в зала, на плаж , на сняг и на батут. Всеки от вас, който желае да помогне, е добре дошъл. Свържете се с нас !!!
тел: 0885 94 84 96 – Kim Reiki

Още за нас на следните адреси :

www.kimreikifoundation.com
www.narodnatopka.com
www.mediaplus.bg

Напиши коментар

Your email address will not be published.