ОГНЕНИТЕ КОДОВЕ

ОГНЕНИТЕ КОДОВЕ

Можете ли да забравите всичко?
Можете ли да достигнете памет на новородено?
Можете ли да промените своите убеждения?
Защото там, дълбоко в нас, лежи една неистина!
Защото съвестта ни спи в обятията на лъжата! 
Защото този сън продължи твърде дълго!

ОГНЕНИТЕ КОДОВЕ

В периферията на Всемира, далеч от Централната точка,
се намира “Големият Дом на тъмната страна на СВРЪХСЪЗНАНИЕТО / БОГ”.
На космически език Той се нарича УР-УМ-БА.
Тъмнината избира това място, защото това е ЧАСТ ОТ БОЖЕСТВЕНИЯ ПЛАН НА СВРЪХСЪЗНАНИЕТО.
Първоначално БОГ твори само СВЕТЛИНА.
Но в тази извечна хармония липсва растежът който желае, затова пречупва СВЕТЛИНАТА и създава ТЪМНИНАТА – стимул, за развитие на световете.
Всяка Душа, отделила се от лоното на Свръхсъзнанието, трябва да преживее Тъмнината, за да я отхвърли и приеме Светлината.
Това са поредица от изпити, на чийто финал Душата става достойна да получи МАНТИЯТА НА ПОМОЩНИК НА ТВОРЕЦА.
Планетата УР-УМ-БА има свой управител.
Неговото име е ЛУЦИФЕР – носителят на Светлина.
ТОЙ е създаден в Светлина, но я пречупва, взема част от енергията и я концентрира на определено място с позволението на ТВОРЕЦА.
Като част от Свръхсъзнанието,
Луцифер е на всякъде – във всички Вселени, на които Душите са в процес на развитие.
След предстоящите промени, за известно време, ТОЙ ще бъде ограничен.
Световете ще се завърнат при своя СЪЗДАТЕЛ,
в лоното на СВРЪХСЪЗНАНИЕТО,
за да излязат отново от НЕГО –
ПРЕЧИСТЕНИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНИ.
Това ще постави началото на следващия цикъл – следващ нов етап от развитието на дуалността.

/Огнените кодове –
Персус – трета част /

Напиши коментар

Your email address will not be published.