ДУХОВНАТА СУБСТАНЦИЯ НА ВСЕЛЕНАТА

ДУХОВНАТА СУБСТАНЦИЯ НА ВСЕЛЕНАТА

ДУХОВНАТА СУБСТАНЦИЯ НА ВСЕЛЕНАТА

Всяка мисъл, произнесена дума и действие завинаги се фиксират във Вселената.
– Защо прочутата формула на Айнщайн е непълна?
Науката с помощта на математиката вече е доказала, че зад пределите на физическия свят съществува още по-организиран – вълнов свят. 
„Съществува наука, която се нарича квантова механика, изследваща частицата като физическа структура и едновременно с това като вълна или енергия” – казва акад. Фатей Шипунов, един от ръководителите на Института за биосферата при Академията на науките в Русия.
– Зад пределите на елементарните частици: неутрони, позитрони и други – материалният свят вече не съществува, остава само тяхната вълнова съставляваща.

И се получава, че Вселената се състои от някаква субстанция, която не може да се нарече материална.
Това е духовна субстанция, имаща вълнова природа.
Именно тя изгражда целия физически свят.
Изследванията доказаха, че съществуват такива вълни, които могат мигновено да се разпространяват в която и да е точка на Вселената.
Благодарение на това всяка произнесена дума или станало събитие се фиксира във всяка точка на Вселената завинаги. Затова съществува Висша Сила, която вижда целия свят мигновено и моментално благодарение на тези вълнови функции.

Вълнова природа имат не само елементарните частици, но и атомът, молекулата, човекът, а и всичко останало.
Именно вълновата функция – духът – управлява материалния свят, който без нея би се оказал мъртъв. Но ако тази функция е жива, разумна, значи ли, че с нея може да се „общува?
Отговорът е положителен.

В учебниците няма формули на квантовата механика и, ако те биха били публикувани, то светът би прозрял, смята акад. Шипунов.
За жалост тъй нареченото „научно гестапо“ не разрешава те да бъдат публикувани. Ние знаем само формулата на Айнщайн, която е погрешна, защото в нея отсъства духовният вълнов коефициент.
Ученият се надява, че в близко бъдеще ще бъде публикувано уравнение, което ще докаже съществуването на духовния свят, защото днес с математическа точност е доказано съществуването на творящите сили във Вселената, от които зависи целият материален свят и ние с вас.
Това е най-новото откритие на квантовата механика, която се смята за последната дума на науката.

Виталий и Татяна ТИХОПЛАВИ

Напиши коментар

Your email address will not be published.