Адвокат Димитър Желязков – Колко години частния съдебен изпълнител може да търси плащане от длъжника?

Адвокат Димитър Желязков – Колко години частния съдебен изпълнител може да търси плащане от длъжника?

Адвокат Димитър Желязков – Колко години частния съдебен изпълнител може да търси плащане от длъжника?

– Адвокат Желязков, получиха се редица запитвания от наши читатели. Един от интересните въпроси свързани с взаимоотношенията с банките е колко години частния съдебен изпълнител може да търси плащане от длъжника?

За всяко вземане давностния срок е петгодишен. Т.е. ,ако след изтичане на давностния срок, кредитора предприеме действия по удовлетворяване на вземането си, длъжника, чрез възражение за настъпване на погасителна давност, може да се защитава. Съдът по това възражение и при наличие на изтеклия петгодишен срок, ще отхвърли иска на кредитора.

По принцип всяко съдебноизпълнително действие прекъсва давностия срок и от прекъсването започва да тече нова петгодишна давност. Разбира се и тук има особености и нюанси.

При образувано изпълнително дело, ако след последното съдебно изпълнително действие, насочено по удовлетворяване вземанията на кредитора, са изтекли повече от две години, делото при ЧСИ се прекратява. Прекратяването става не под формата на възражение, а съобразно разпореждането на закона.

Следва да се знае, че всички съдебноизпълнителни действия извършени след двете години на бездействия на кредитора и ЧСИ са нищожни и не могат ефективно да удовлетворят кредитора.

Нещо повече, ако от последното съдебноизпълнително действие, са изминали пет години. То тогава освен, че изпълнителното дело е прекратено по закон, то и възможността на кредитора да събира вземанията си също е погасена. В този случай обаче, длъжника следва да предяви установителен иск пред съда с искане да се постанови решение, че задълженията на длъжника са погасени по давност.

 

– Кои действия на ЧСИ прекъсват давността?

Нека отговоря обратно, кои действия не прекъсват давностния срок. Така струва ми се, ще стане по-ясно на Вашите читатели.

Не прекъсват давността следните действия на ЧСИ:

  • Молба за образуване на изпълнително дело;
  • Изпращане на покана за доброволно изпълнение;
  • Извършването на справки и проверки за имотно и имуществено състояние на длъжника;
  • Снабдяване с документи;
  • Извършването на експертизи, оценки и други насочени за определяне размера на дълга;
  • Други подобни действия;

Всички останали действия прекъсват давностния срок и от него започва да тече нова петгодишна давност.

 

 

– Как практически длъжниците могат да се възползват от тази законова възможност?

Няма утвърдени правила, защото всеки случай се разглежда съобразно неговата конкретика. Ако изходя, обаче от практиката, нещата стоят така:

Банките, след като се снабдят с изпълнителен лист образуват изпълнително дело. При образуването му съдебния изпълнител започва, така да се каже, „ударно” да запорира сметки и налага възбрани на имоти, да налага запор на трудовите доходи и пр. След този период и особено ако длъжника няма имущество и доходи, ЧСИ не продължава да извършва съдебноизпълнителни действия, а кредитора /особено банките/ губят интерес да продължават да събират вземанията си. В този случай длъжника трябва да бъде внимателен и да следи посочените срокове. Максимално да се възползва от бездействието на кредитора.

Друго важно нещо е, длъжника когато получи покана за доброволно плащане от ЧСИ да обръща внимание на номера на изпълнителното дело. Номера на делото при ЧСИ започва с годината на образуването му 2010, 2011 или друга година. Т.е. по номера на изпълнителното дело длъжника може да се ориентира коя година е образувано то. Длъжника знае дали и кога са му запорирвали имущество, т.е. последното изпълнително действие и по този начин сам да се ориентира за изтеклите срокове. Разбира се, основната проверка се прави чрез запознаване с изпълнителното дело.

 

– Бихте ли посочели конкретен пример от вашата практика ?

 

Преди година имах следния случай. Семейство е изтеглило от банка заем в размер на 50 000лв. По кредита и двамата съпрузи са длъжници. Банката през 2010г. се е снабдила с изпълнителен лист и е образувала изпълнително дело, тъй като заема е бил необслужван. Кредита не е обезпечен с движимо или недвижимо имущество. Наложена е възбрана върху земеделска земя /около 3 декара/ това са активите на семейството. Съдебния изпълнител не е запорирал дяловете на съвместното им дружество и не е искал изплащането им.

През септември 2016г. съпрузите получават поредна покана за плащане на задължението си. След проверка на изпълнителното дело се установява, че последното изпълнително действие от ЧСИ е извършено юли месец 2010г. Май месец 2016г. банката продава кредита на колекторска фирма и тя изисква от ЧСИ да предприеме нови действия спрямо длъжниците.

Съпрузите не дължат по изпълнителното дело от една страна, защото същото е прекратено по закон, а от друга, защото са минали повече от пет години и вземането е погасено по давност.

автор : Kim Reiki 

Федерация Народна топка България организира кампания за събиране на средства за закупуването на топки за игра на народна топка с цветовете на българското знаме. Всяка дарена сума от добронамерени хора и юридически лица ще ни бъде от полза. Топките ще бъдат раздадени на клубовете в страната, на училища, гимназии с цел популяризирането на играта. 
Всеки от вас, който желае да помогне, е добре дошъл. Свържете се с нас !!!
тел: 0885 94 84 96 – Kim Reiki
Dodgeball Federation Bulgaria-DBFB
ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Искате ли да организираме вашият СПОРТЕН ТИЙМБИЛДИНГ, ВАШИЯТ РОЖДЕН ДЕН, ВАШИЯТ СЕМЕЕН ПРАЗНИК! 
Искате ли ДА СПЕЧЕЛИТЕ КУПА ! 
Искате ли ДА СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО С АГРЕСИЯТА В ОБЩЕСТВОТО или с агресията само във вашия офис !?
КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ ДА ПОИГРАЕМ НАРОДНА ТОПКА !?
РЕЧЕНОТО ЩЕ БЪДЕ СТОРЕНО !
Предоставям ви линк към информацията за спонсори и дарители в случай,че има интерес.https://www.narodnatopka.com/reklama/
Описано е всичко необходимо за проекта !

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Народна Топка България ®

Народна Топка България ®

Здравейте !Предоставям ви линк към информацията за спонсори и дарители в случай,че има интерес. https://www.narodnatopka.com/reklama/
Описано е всичко необходимо за проекта !
Целта ни е да отворим вратите на поне по един клуб по народна топка във всеки един град на България. Всяка община, която иска да развива спортната култура на подрастващите и на вече порасналите в региона, е добре дошла в редиците на Федерация „Народна Топка България „.

Това е начинът да изградим и национален отбор за мъже, жени и смесен състав, ако искаме да участваме активно на международната сцена на Световно и Европейско първенство по народна топка ( DODGEBALL CUP ) в зала, на плаж , на сняг и на батут. Всеки от вас, който желае да помогне, е добре дошъл. Свържете се с нас !!!
тел: 0885 94 84 96 – Kim Reiki

Още за нас на следните адреси :

www.kimreikifoundation.com
www.narodnatopka.com
www.mediaplus.bg

Напиши коментар

Your email address will not be published.