15 НОЕМВРИ – ДЕН НА АКАДЕМИЯТА

15 НОЕМВРИ – ДЕН НА АКАДЕМИЯТА

15 НОЕМВРИ – ДЕН НА АКАДЕМИЯТА
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
На 15 ноември 1942 г. е открита първата академична година на Държавното висше училище за телесно възпитание (днес НСА).

Честит Ден на Академията – единственият спортен университет на България и една от най-успешните висши образователни институции в страната ни!

НСА ОТПРАЗНУВА ДЕНЯ НА АКАДЕМИЯТА С МНОЖЕСТВО ОТЛИЧИЯ

Зам.-кметът на София доц. Чобанов и президентът на ACES Лупатели връчиха награда за изследователски проект

С тържествено събрание и видни гости Национална спортна академия (НСА) отбеляза официалния си празник 15 ноември – Ден на Академията.

В тържеството участваха ректорът проф. Пенчо Гешев, всички членове на академичното ръководство, председателят на Общото събрание проф. Лозан Митев и на Съвета на настоятелите – Красимир Дачев. Водещ на събранието беше заместник-ректорът проф. Апостол Славчев.

На събитието за първи път бе присъдена наградата на кмета на Столична община за научноизследователски проект на НСА със значим обществен принос. Отличието връчиха съвместно зам.-кметът на София доц. д-р Тодор Чобанов и председателят на Асоциацията на европейските столици на спорта (ACES) Джанфранко Лупатели.

Награденият проект „Анализ и оценка на физическата дееспособност на учениците от средните училища в Република България“ с ръководител доц. Каролина Георгиева, получи финансова премия в размер на хиляда лева. Наградата бе учредена с Решение на Столичния общински съвет от тази години и ще се присъжда ежегодно.

В духа на традицията ректорът проф. Пенчо Гешев връчи отличия за принос към развитието на НСА. Почетен медал на Академията получиха зам.-ректорите проф. Николай Изов и проф. Апостол Славчев – по повод юбилейните им годишнини, както и проф. Георги Христов, заслужил майстор на спорта - за заслуги към изграждането на специалистите по физическа подготовка и спорт в Българската армия.

В приветствието си към Академичната общност проф. Пенчо Гешев отбеляза важни исторически факти от историята на НСА като единствен спортен университет на България. „Не можем да си представим каква ще бъде Академията след 50 години, но има нещо, което ще остане непреходно. Това е духът на студентите, духът на преподавателите, духът на нашата спортна Алма Матер!“, емоционално завърши речта си ректорът.

Духът на Академията бе акцент и в поздравлението на председателя на Националното представителство на студентските съвети Яна Вангелова: „Няма такава атмосфера в друг университет в страната. Браво! Надявам се да ни радвате и да ни прославяте още!“, завърши г-ца Вангелова.

„Неслучайно за патрон на Академията е избрана най-светлата личност в българската история – Апостола на свободата – символ на родолюбие, борбеност и възвишени идеали, които убедена съм, се споделят от всички възпитаници и преподаватели в НСА. И именно на тях се дължат високите спортни успехи и постижения, които ни карат да се чувстваме горди, че сме българи и достойни наследници на големите имена на българския спорт“, заяви в приветствието си д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето.

С „уважаеми просветители и будители“ започна обръщението си олимпийската шампионка и член на Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет Здравка Йорданова, и обобщи, че денят е празник на всички българи, защото „тази институция е утвърдена и призната по света“.

Уважението си към институцията, допринесла за спортната слава на България, засвидетелстваха с личното си присъствие също кметът на район „Студентски“ Димитър Дилчев, общинският съветник Анатоли Илиев, главният секретар на Министерството на младежта и спорта Асен Марков, консултантът към Парламентарната комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Валентин Заяков и др.

Студентите с най-висок успех, обучаващи се в трите професионални направления в бакалавърска степен, получиха стипендии, осигурени от членовете на Настоятелството на НСА Красимир Гергов, Кирил Вътев и д-р Петър Велев.

В професионално направление „Спорт“ наградата си поделиха двама пълни отличника – Виктория Валентинова Недкова – 2 курс, специалност „Йога“ и Димитър Росенов Георгиев – 2 курс, специалност „Футбол“. Стипендията връчи лично г-н Красимир Гергов.

В професионално направление „Педагогика“ стипендията за отличен успех получи Дениз Ерджан Рамадан – 2 курс, специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“. Чекът му беше връчен от Богдана Вътева – управител на фирма „Тандем“.

Стипендията за професионално направление „Обществено здраве“ спечели с пълно отличие Габриела Светославова Колева – 4 курс, специалност Кинезитерапия. Тя получи чека си от Христина Касапова – мениджър в Екофарм ЕООД.

Преподаватели получиха лично от ректора проф. Гешев дипломите си за придобита образователна и научна степен „доктор“, както и за академичните длъжности доцент и професор. Ректорът връчи също почетни плакети на преподаватели и служители, навършили кръгли годишнини.

В края на празничното честване академичното ръководство поднесе цветя пред паметниците на патрона Васил Левски и ректорите на Академията в израз на почит.

Датата 15 ноември е паметна за Академията. На този ден през 1942 г. е открита първата академична година на новооснованото Държавно висше училище за телесно възпитание (днес НСА). От 2012 г. денят се чества като официален празник на Академията- единствения спортен университет на България и една от най-успешните висши образователни институции в страната ни.

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА МИСИЯ НА НСА Е:
1. Да подготвя висококвалифицирани специалисти с висше образование, способни да развиват и прилагат научни знания в различните области на физическото възпитание, спорта, туризма и кинезитерапията;
2. Да осъществява фундаментални и приложни научни изследвания, да създава и прилага научни продукти;
3. Да укрепва и развива националните традиции в областта на образованието, науката, спорта, туризма и кинезитерапията;
4. Да осъществява подбор, подготовка и развитие на научно-преподавателския си състав;
5. Да осъществява национално и международно сътрудничество в областта на образованието, науката, спорта, туризма и кинезитерапията;
6. Да осъществява повишаване на квалификацията на специалистите с висше и със средно образование.
Развивайки академичния си профил, НСА утвърждава и усъвършенства ролята си на първи национален център за спортни науки. Същевременно Академията работи последователно за привеждане на образователните си стандарти до тези на университетите от Европейската общност на основата на взаимна интеграция.


НСА дава основен принос за осмисляне на процесите, които протичат в областта на спортното образование и спортните науки за региона на Балканите, Югоизточна Европа и в света.
Преподавателският и научният потенциал на Академията заема водещо място при разработката и реализацията на съвместни европейски проекти относно спортната култура, наука, образование и бизнес.
Национална спортна академия “Васил Левски” е висше учебно заведение, което подготвя специалисти в съответствие с изискванията на високите Европейски стандарти.


ИНСТИТУЦИОНАЛНА ФИЛОСОФИЯ НА НСА
Всички в НСА сме убедени, че в бъдещето не съществува окончателна финиш линия, след която да спрем, защото тогава идва краят. Горди сме с успехите си, но как да останем най-добрите е нашата религия и цел. Ние и възпитаниците ни сме едно семейство, в което компетентността и младостта генерират заедно енергията на спортната наука.


ОБРАЗОВАТЕЛНИ КОНЦЕПЦИИ НА НСА
Завършилите ОКС – “бакалавър” и “магистър” в НСА трябва да бъдат подготвени за активност и мобилност спрямо една бързо изменяща се социална среда. Това не е абстрактен тип подготовка за абстрактна адаптивност, а маркетингово обоснована образователна политика.
Основните качества, придобивани в процеса на подготовката, са: мобилност, самостоятелност, адаптивност, базирани на висок професионализъм.
Спортните специалисти, завършили НСА, да притежават развита комуникативност според Евростандартите, позволяваща им да се интегрират безпроблемно в Европейакото пространство и да бъдат конкурентноспособни.


ОБРАЗОВАТЕЛНА ВИЗИЯ
Утвърждаване на НСА в признат център за подготовка и квалификация на спортни специалисти в контекста на специфичната геополитическа ситуация на Балканите, Югоизточна Европа и континента като цяло.
Превръщане на НСА в многофункционално средище за образование и наука в съответствие със световната университетска традиция и модерните измерения на съвременното обучение.
Разработка и практическа реализация на атрактивен образователен и квалификационен модел, ползващ се с широка известност не само в научните среди, но и в различните национални и международни социални нива на престижност.

 

Федерация НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ
( DODGEBALL FEDERATION BULGARIA ) 
Нашето мото е “ Спорт за всички, игра за всеки!“.

Всеки, без възрастови ограничения, който желае да се развива чрез спорта НАРОДНА ТОПКА ( DODGEBALL ) е добре дошъл в нашите редици. Нашето мото е ” Спорт за всички, игра за всеки!”.

Без значение дали сте спортували някога, дали сте нереализиран човек в друг спорт, а може би сте нежелани, вие или вашето дете, заради възрастта в някой спортен клуб, дали животът ви е отделил от любим за вас спорт, или мислите, че сте много добри с топка в ръка и имате точен мерник, вие сте бивш хандбалист, бивш баскетволист или бивш волейболист, искате да участвате в турнири и състезания, за да печелите медали и купи, вие сте добре дошъл в клубовете ни в цялата страна. Народна топка създава приятелства за цял живот!

Искате ли да създадете свой собствен клуб по народна топка във вашия град и да го развивате ???!!!

Ако имате желание да играете DODGEBALL е необходимо само да се свържете с нас на тел: 0885 948496 , а ние ще ви ориентираме с плановете ни за бъдещето на този спорт. Създаваме история, а вие може да запишете името си в нея!

Предоставям ви линк към информацията за партньори, съмишленици, спонсори, инвеститори и дарители в случай,че има интерес…. https://www.narodnatopka.com/reklama-dbfb/
Описано е всичко необходимо за проекта !

Всяка закупена топка подпомага нашата дейност на национално ниво !
ТОПКИТЕ за ЗАЛА “DBFB GOTCHA BALL” СА С РАЗМЕР 7 ИНЧА ПО ДИЗАЙН НА ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ С АВТОР ЕВА ПАВЛОВА И СА ОФИЦИАЛНО ОДОБРЕНИ ОТ WORLD DODGEBALL ASSOCIATION .
Топката е от текстил и е лека, а при удар е безболезнена.
https://www.narodnatopka.com/shop/dbfb-gotcha-ball-1/

 

Напиши коментар

Your email address will not be published.