Една житейска история за предразсъдаците на хората

Една житейска история за предразсъдаците на хората

Една житейска история за предразсъдаците на хората В едно далечно село, живеела сама бременна жена, на която съпругът починал преди да се роди детето . Един ден жената намерила ранена невестулка в планината и решила да я вземе със себе си, и да се грижи за нея до оздравяването и. Тя я хранела, а невестулката станала неразделна […]