Една житейска история за предразсъдаците на хората

Една житейска история за предразсъдаците на хората

Една житейска история за предразсъдаците на хората В едно далечно село, живеела сама бременна жена, на която съпругът починал преди да се роди детето . Един ден жената намерила ранена невестулка в планината и решила да я вземе със себе си, и да се грижи за нея до оздравяването и. Тя я хранела, а невестулката станала неразделна […]

Една притча за МАЙКА и СИН !

Една притча за МАЙКА и СИН !

Една притча за МАЙКА и СИН ! – Мамо, защо плачеш? – попитало майка си едно малко момче. – Защото съм жена! – отговорила му тя. – Не разбирам – казало детето. Майка му го прегърнала. – Никога няма да разбереш. Малкото момче попитало баща си: – Защо мама плаче сякаш без причина? – Всички […]