България е раждала, ражда и ще ражда ГЕРОИ !

България е раждала, ражда и ще ражда ГЕРОИ !

България е раждала, ражда и ще ражда ГЕРОИ ! На 1 юли 1953 г. младши сержант Вергил Ваклинов, редник Трайко Стаменов и служебното куче Вихър изпълняват бойна заповед по охрана и отбрана на държавната граница в местността „Ливадите“, край с. Бръщен. Около 21:30 ч. чуват изстрели откъм района на Римския мост на Доспат дере. Вергил […]