Авторът не ми е известен, за жалост…

Авторът не ми е известен, за жалост…

Авторът не ми е известен, за жалост… Съдебната зала бе препълнена. Двойка в преклонна възраст се развеждаха този ден. Присъстващите гледаха с интерес към двойката, като от време на време се повдигаха на пръсти за да ги видят. Възрастния мъж гледаше със срамежливо напрегнати очи. Възрастната жена, може би от старост, може би от вълнение […]