Учение за благочестие.

Учение за благочестие.

Учение за благочестие. „Всичко направено от тебе, при тебе ще се върне.“ Учение за благочестие. Учението за благочестие може да бъде правилно изложено само ако то е в съответствие с книгата за Православното изповедание, одобрена от православните източни патриарси, за основа може да се вземе изречението на апостол Павел за това, че най-същественото в сегашния […]