Вие в кой списък сте?

Вие в кой списък сте?

Вие в кой списък сте? Известен лектор започнал семинара си в зала с 200 човека и 100-доларова банкнота в ръка. – Кой иска тази банкнота? Всички вдигнали ръце. – Ще я дам на един от вас тази вечер, но преди това … Скъсал банкнотата на няколко парчета. – Кой я иска сега? Пак всички ръце […]