Прилики и разлики между жените и колите

Прилики и разлики между жените и колите

Прилики и разлики между жените и колите 1. Жените, както колите, при първата среща изглеждат без забележка – все едно не са карани, никой дори не е влизал в тях, не се е качвал! 2. Жените, както колите, след третата година ползване започват да показват слабостите си – бързо гаснат, трудно палят, когато е по-студено. […]