Няколко поучителни притчи за нещата от живота

Няколко поучителни притчи за нещата от живота

Няколко поучителни притчи за нещата от живота Мъдрият селянин Вървял един човек из полето. Минал покрай един селянин и го попитал: – Човече, след колко време ще стигна до града? Селянинът го погледнал и му показал с ръка да продължава да върви. Пътникът помислил, че не го е разбрал и попитал отново: – След колко […]