Артур Шопенхауер : Що е любов?

Артур Шопенхауер : Що е любов?

Артур Шопенхауер : Що е любов? – Воля, която се стреми да заживее в ново и отделно създание. Артур Шопенхауер е немски философ. Неговото най-известно произведение е„Светът като воля и представа“. Шопенхауер следва и развива философията на Имануел Кант, отнасяща се за начина, по който преживяваме нещата от живота. Неговата критика за Имануел Кант, изобретателни решения на […]