9Sharp  e конкурент на LinkedIn

9Sharp  e конкурент на LinkedIn

9Sharp e конкурент на LinkedIn, предоставя различен подход при създаването на професионален профил 9Sharp — онлайн платформа, в която потребителите могат да обединят своята дигитална идентичност в един персонализиран, многоезичен профил, обяви подобряването на някои от функционалностите си, с което да помогне на професионалистите да създадат нови контакти и да представят своята работа по нов и уникален начин. За […]