Из женски форум по темата за секса и любовта

Из женски форум по темата за секса и любовта

Из женски форум по темата за секса и любовта Това всъщност привидно прилича на жена, а всъщност е личност тъмна и непозната за нашия роден свят. Ако някой ви каже, без значение мъж или жена,че познава природата на жените, то може да го/я гръмнете веднага и то без никакви притеснения. Това е все едно да […]