Приключенията на д-р Ох-боли !

Приключенията на д-р Ох-боли !

Приключенията на д-р Ох-боли !   На симпозиум по проблемите на кучетата,организиран лично от д-р Ох-Боли, двама млади доктори Ветеринари изнесли доклад на тема: „Относно инстинктите при развитието на кучешкия род“. В резюме те разказали следното. – Взехме едно мъжко куче и с него проведохме следния експеримент. Държим го в една празна стая 24 часа […]