Светът стои пред прага на глобални промени.

Светът стои пред прага на глобални промени.

Светът стои пред прага на глобални промени. Социалната несправедливост прикривана с демагогия, оправдавана от отдавна деградирали ценности, не може повече да съществува. Трудът – духовната потребност на човека, не може повече да представлява задължение, още по-малко – борба за оцеляване. Свободният човек вижда в труда творческия му аспект, а не робското му задължение. Точно в това се състои недоволството, което ще прерасне в световен конфликт, без дори хората да осъзнават защо. Защото креативният човек е свободен и това го прави щастлив; а наемникът е роб, независимо какво е заплащането му. Робът никога няма да е доволен, защото положението в което е поставен, го кара да се чувства винаги ощетен. И с право.
Образователната система, която по право е задължена да развива заложбите в човека, за да го изгради като личност, творец – господар на себе си, прави точно обратното. Защото на властимащите не им са нужни личности, а бездушни изпълнители-роботи. Такава е диалектиката на партийното общество, в основата на което стои РАЗДЕЛЕНИЕТО! Такова разделение се оправдава с буржоазната философия за антагонизма в обществото, че не могат всички да бъдат доволни – когато едните благоденстват, да е за сметка на другите, които мизерстват! Тази диалектика е в генезиса на порочното капиталистическо общество, което оправдава неравенството, защото било резултат от конкуренцията, която гарантирала прогреса! Затова всяко противодействие на този антихуманен ред бива заклеймявано като комунистическа пропаганда!
Промените които предстоят в света нямат аналог до сега по своята същност! Ако до сега са се сменяли обществено-икономически системи, сменяла се е формата на подтисничество с друга! Разбира се, винаги е ставало с обещания за справедливост. Иначе, как биха накарали народът да пролива кръвта си за каузата?! Но “справедливост” не се постига с обещания, а с промяна на диалектиката на социалното устройство на обществото и държавата! До сега е било: “Стани ти, за да седна аз!” Това не е било промяна, а подмяна!
Промяната може да се осъществи само с Професионалния изборен кодекс, чрез който народът ще избира своите най-достойни представители в ръководството на обществото и държавата! Такъв изборен кодекс гарантира ефикасен контрол над ръководствата на всички нива на правлението, защото се упражнява “отдолу нагоре”!
Единствено така се осъществява НАРОДНО управление – прозрачно, отговорно, справедливо! Това е Пряката демокрация!

автор :Radi Chuhlev

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Народна Топка България ®

Народна Топка България ®

Още за нас на следните адреси :

www.kimreikifoundation.com
www.narodnatopka.com
www.mediaplus.bg

Напиши коментар

Your email address will not be published.