Спорт за всички, игра за всеки !

Спорт за всички, игра за всеки !

Спорт за всички, игра за всеки

 

Когато видях, че с политика не става, започнах да търся друго средство. Омръзна ми от нечестни политици и безкраен преход. Исках и искам да има България, в която хората имат добро бъдеще. Вечното разделение по различни причини носи на всички ни страдания, които ни водят до пропастта. И защото съм си оптимист, трябваше да намеря пътя. И то бързо……….

   Както винаги става, решението е някъде близо, ако имаш очи да го видиш. Най-хубавите ми дни са тези от детството. Тогава бях безгрижен, имах приятели, с някои от които общувам и до днес. Тогава вярвах, че повечето хора са добри. И днес искам да си докажа, че тогавашното ми убеждение не е билo фалшиво.

Всяко житейско оцеляване, изградено на индивидуалистичен остров, е постижение. Но то неминуемо се базира на нещата, ставащи в океана на обществото. Без разбирателство и стремеж към щастливо бъдеще за всички няма личен успех. Това е моята религия. Дали по нещо съвпада с прозренията в различните божествени теории, ще кажат други. Но днес светът е врящ котел заради религиозните различия. Безредици, войни и унищожение на хора и ценности са ежедневие в много държави. И затова търсех да намеря нещо ново и същевременно познато, което да сближи и обедини хората – отначало по места, а след това и в по-големи райони. Нещо, което да няма ограничения по расова принадлежност, пол, възраст , език и други измислени паравани на общата ни генетика. И тъй като не съм ядрен физик или астроном, се съсредоточих в по-прости неща. Едно от тях е спортът. И по-специално Народна топка, защото и аз като много българи съм израснал с нея. Чувствал съм се щастлив, когато играя, а играта ни обединяваше и ни правеше щастливи. Преведено на днешния ми език, народната топка може да даде физическо и психическо здраве, да ни направи различни от днес. Другите думи за популяризиране и масов спорт съм ги чувал, но те не доведоха до успех, защото системата беше куха. Сега искам да приложа моята система, на моя отговорност, защото съм убеден, че това е вярното решение.

 ПРОЕКТ „НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®“
ПРОЕКТ „НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®“

 

Когато една дейност възпитава, без да дразни, тя е полезна. И за момчета, и за момичета. Когато един спорт не изисква огромни инвестиции, той е по-достъпен. Когато не изисква изморителни тренировки, е по-желан и от хора, които са в неравностойно социално положение или които имат някакви проблеми – здравни,материални, физически, психически. А народната топка е чудесно допълнение в тренировъчния процес на други спортове – сплотява, подобрява кондицията, печели фенове от всички възрасти.

Да , едва ли откривам топлата вода, но в България се налага да преоткриваме очевидното.В над 60 страни по целия свят практикуват спорта НАРОДНА ТОПКА на професионално ниво и отборите им участват в европейски и световни първенства с една основна цел – да покажат на подрастващото поколение, че имат още един вариант в развитието им като личности. Много психотерапевти и психолози  прилагат народната топка в практиката си за лечение на хора с емоционални проблеми, за личностно израстване, за кариерно развитие, за екипна работа. И ако не вярвате, опитайте – народната топка дава отлични резултати, особено в изглаждането на  семейните отношения между родителите и децата.

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Причините за полезните ефекти на народната топка са очевидни – правилата подканят да помогнеш на съотборника си чрез мисъл и действие. А съотборникът ти може да е различен от теб по външност, име, пол, възраст. Но ти е съотборник и с него ти гониш победата.

Отбелязвам, че и в народната топка има възможност за кариерно спортно израстване на професионално ниво, както и за  участие в националния отбор на страната.  Постепенно, чрез организирането на регионални и национални първенства в страната сред децата в основните училища, сред тийнейджъри на ниво гимназии и на професионално ниво в университетите, би могло да се работи за  подобряването на социалният климат в страната.   Всяка фирма може да организира състезания по народна топка за за сплотяване на служителите си, а един годишен междуфирмен турнир би сложил върха на тази пирамида.  Децата в неравностойно положение в домове за сираци, в болнични заведения, инвалиди и хора с психични отклонения могат да намерят чрез народна топка своето спасение в ежедневието и да им се създадат нови цели и перспективи в живота.

В часовете по физическо възпитание в училище ще има  по-голям интерес сред децата, ако в тях се включи подготовка за училищни и междуучилищни турнири  по народна топка. Същото се отнася и за гимназии, колежи и университети. И така, малко по малко, ще се изградят отбори   във всяко училище, във всеки град, във всяка община, ще има регионални турнири и републикански първенства. Ще го направим.

Народна топка подобрява контактите между хората, социализира, възпитава, обединява, създава цели и най-важното – създава нови хоризонти за развитие. От опит знам, че правилното общуване между хората е единственият път за развитие. Ако ние, възрастните, сме загубили това си качество през годините на прехода и искаме да променим живота си, то можем да възпитаме правилно децата си, като ги научим да общуват помежду си чрез приятно занимание.

Давам си сметка, че някои от четящите тези редове ще погледнат скептично на идеите ми. Не съм луд ,крадец или измамник. Заставам с името си пред вас и ви казвам с чисто сърце какво мисля. Да, и аз като много от вас съм разочарован от съдбата на България. Като приемам, че и аз имам вина за случилото се, правя усилия да се измъкна и зная, че трябва да го направя заедно с всички, които не искат децата им да са нещастни в държавата, извоювана и отстоявана с много жертви. И за да не казваме, че си заслужаваме крадливите политици и робския си живот, трябва да се настроим за скок. Революциите са възможни, когато са в името на нещо голямо. Мечти и въображение трябват, за да се измъкнем от бездействието и да направим нещо, което ще даде ново начало. Нещо с бъдеще.Контактите,които искам да създам чрез турнирите по народна топка между децата в цялата страна, между хората в цялата страна, незабравимите моменти в състезанията, опознаването на родината в моментите на пътуването от град на град за турнирите -това ще бъде най-големият успех. Ако е вярно твърдението, че промяната в страната зависи от действието или бездействието на всеки един от нас, то аз решавам да дам нещо от себе си с този проект. Зная  накъде съм тръгнал и ще се радвам да не съм сам по пътя!

БАНКА :

cibank-logo-thumb

СИБАНК

Офис: Черни връх
Адрес: Бул. „Черни връх“ № 32 Г
Телефон: 02 / 86 24 159, 96 21 240, 96 22 092, 96 21 392
Работно време: 09.00 – 17.30

БАНКОВА СМЕТКА : 

BIC: BUIB BG SF

BG 42 BUIB 9888 10 46 180000

Основание за дарение: Проект “ Федерация Народна топка България „

СДРУЖЕНИЕ в обществена полза ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ
БУЛСТАТ: 176 98 40 65

адрес: София , ул. „Врабча“ 14 , ет.1, ап.1 

Константин Миладинов 

Президент Федерация Народна Топка България 
тел: 0885 94 84 96

Федерация Народна топка България приема дарения и спонсорства само по банков път и е сдружение с нестопанска цел в обществена полза.

Разходи за дарения:

За юридически лица (чл. 31, ал.1, т.14 / чл.31, ал. 6 ) по ЗКПО 

Чл. 31. (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на:
14. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност….
(6) Не се признава за данъчни цели целият разход за дарение, когато с дарението се облагодетелстват пряко или косвено ръководителите, които го отпускат, или тези, които се разпореждат с него, или са налице доказателства, че предметът на дарението не е получен.

Данъчно облекчение за дарения

За физически лица ( чл.22, ал.1, т.1 , буква Л / чл.23, ал.4 ) по ЗДДФЛ

Чл. 22. (1) (Изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Сумата от годишните данъчни основи почл. 17 се намалява с направени през годината дарения:
1. (изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) до 5 на сто, когато дарението е в полза на:
л) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност..
Чл. 23. Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50, към която се прилагат:
4. (доп. – ДВ, бр. 32 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. 22, ал. 1 и че предметът на дарението е получен – за данъчното облекчение по чл. 22, ал. 1;

 

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Народна Топка България ®

Народна Топка България ®

Още за нас на следните адреси :

www.kimreikifoundation.com
www.narodnatopka.com
www.mediaplus.bg

 

С Уважение:

 

Kim Reiki ®
Kim Reiki ®


Kim Reiki ® – European Trademark

Константин Миладинов-Ким Рейки

Учредител и изпълнителен директор на Фондация „Ким Рейки“.

Създател и собственик на проект „НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®“.

  tel:  +359 885 94 84 96

Kim Reiki ®

проект „НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®“
проект „НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®“

Напиши коментар

Your email address will not be published.