Как едни съкращения съсипаха България !

Как едни съкращения съсипаха България !

Как едни съкращения съсипаха България

ОББ – Обединени Банкови Бирници
МВР – Муфтим Ви Редовно
БАН – Бате Акъл Немаш
БДЖ – Боже Докарай ме Жив
УНСС – Ум Няма, Студент Става
НБУ – На Бъзик Успях
ЧЕЗ – Често Електрозахранването Замира
КАТ – Кинти, Ако не Тупалка
ЦИК – Цакай Иначе К*р
ССД – Сбирщина Селски Диваци
ДСК – Добре Скрихме Кинтите
КТБ – Как Те Баламосахме
ЦКБ – Цинични Касиерки и Брокери
НОИ – Национален Обиращ Институт
СОУ – Сополанкото от Основното Училище
УНСС – Учене Няма , Само Секс
ГЕРБ – Големци се Ебават с Република България
БСП – Бързо скрий парите
ПИРЕОС – Приказните Истории РЕдовно Отмъкват Спестяванията
СЕМ – Съвет за Електронно Мародерстване
ВУЗ – Всякакво Учене Зарязал
ХТМУ – Химиците Тук Може би Успяват
ВИАС – Вече Искам Архитект да Стана
УАСГ – Ужасяващи и Абсурдни СГради
НБУ – Някакви Балами в Университет
НАТФИЗ – Некадърни Артисти Тук Фиркат И Запиват
ВИТИЗ – Всички Искат Театър И Забава
УНСС – Утре Носете Съответната Сума

МВР – Муфтим Ви Редовно
ГЕРБ – Големци се Ебават с Република България
БДЖ – Боже, Докарай ме Жив
ПИРЕОС – Приказните Истории РЕдовно Отмъкват Спестяванията
НБУ – На Бъзик Успях
ЧЕЗ – Често Електрозахранването Замира
ЕОН – Електричество Отново Няма
КАТ – Кинти, Aко не Тупалка.

Това е списък със стандартни съкращения на имена на български политически партии.

ТВОРЕТЕ НА ВОЛЯ , ПРИЯТЕЛИ !

[МДК] Местни десни коалиции с неизвестни участници
[МЛК] Местни леви коалиции с неизвестни участници
[МЦК] Местни центристки коалиции с неизвестни участници
[незав.] Независими кандидати
БББ Български бизнес блок
БДБ Български демократичен блок
БДСР Български демократичен съюз “Радикали”
БЕКП Българска единна комунистическа партия
БЕЛ Българска евролевица
БЖГ Блокът на Жорж Ганчев
БЗНС Български земеделски народен съюз
БЗНС АС Български земеделски народен съюз “Александър Стамболийски”
БЗНС НП Български земеделски народен съюз “Никола Петков”
БЗНС-НС Български земеделски народен съюз – Народен съюз
БЗНСдр Българско земеделско народно сдружение
БЗНСе Български земеделски народен съюз – единен
БЗС АС Български земеделски съюз “Александър Стамболийски – 1899”
БКП Българска комунистическа партия
БКП ГД Българска комунистическа партия “Георги Димитров”
БЛЗПЧГ Българска лига за защита правата на човека и гражданина
БНДП Българска национално-демократическа партия
БНРП Българска национал-радикална партия
БПЛ Българска партия либерали
БСД Българска социалдемокрация
БСДП Българска социалдемократическа партия
БСДС Български социалдемократически съюз
БСП Българска социалистическа партия
ВМРО-БНД Вътрешна македонска революционна организация – Българско национално движение
ГЕРБ Граждани за европейско развитие на България
ГПБ Гражданска партия за България
ГССЧБ Граждански съюз “Спасение за Червен бряг”
ДАР Политически съюз ДАР
ДГ Движение “Гергьовден”
ДГИ Движение “Гражданска инициатива”
ДЛ Демократична левица
ДНБ Движение “Напред, България”
ДНВО Движение за национално възраждане “Оборище”
ДП Демократическа партия
ДПБ Демократическа партия в България
ДПС Движение за права и свободи
ДПСпр Демократическа партия на справедливостта
ДСБ Демократи за силна България
ДЦ Демократичен център
Ера-3 Съюз на демократичните партии и движения “Ера-3”
ЗПБ Зелена партия в България
ЗС Земеделски съюз
КЛА Коалиция “Лява алтернатива”
КП Комунистическа партия
КПБ Комунистическа партия на България
КСЕ Коалиция за справедливост и единство
ЛДА Либерално-демократична алтернатива
НДЗПЧ Независимо дружество за защита правата на човека
НДПС Национално движение за права и свободи
НИ Нов избор
НП Народна партия
НС Народен съюз
НС-БЗНС Национално сдружение “Български земеделски народен съюз”
ОБТ Обединен блок на труда
ОДСПС Обединен демократичен съюз “Партия за справедливост”
ОНДО Общобългарско национално движение “Отечество”
ПБЖ Партия на българските жени
ПДЕ Политическо движение “Евророма”
ПДСД Политическо движение “Социалдемократи”
ПЗ Партия на зелените
ПКЕ Политически клуб “Екогласност”
ПНБ Партия “Нова България”
ПР Партия “Рома”
ПС Патриотичен съюз
СвБ Свободна България
СДС Съюз на демократичните сили
СС Съюз “Справедливост”
ССД Съюз на свободните демократи
ФЦБ Федерация “Царство България”
ХАП Християн-аграрна партия

 

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Народна Топка България ®

Народна Топка България ®

Още за нас на следните адреси :

www.kimreikifoundation.com
www.narodnatopka.com
www.mediaplus.bg

Напиши коментар

Your email address will not be published.