Адвокат Димитър Желязков- Какво трябва да знаем, ако сме поръчители по необслужван от длъжника банков кредит ?

Адвокат Димитър Желязков- Какво трябва да знаем, ако сме поръчители по необслужван от длъжника банков кредит ?

 

Адвокат Димитър Желязков  – Какво трябва да знаем, ако сме поръчители по необслужван от длъжника банков кредит ? 

Поръчителя се задължава, по конкретен погасителен план, по конкретен заем, за конкретен период, да заплаща, но само след покана от кредитора, договорените месечни вноски дължими от длъжника.

Отговорността на поръчителя може да бъде ангажирана, само след покана от кредитора. Ако след поканата, не започне да заплаща договорените месечни вноски, тогава е налице договорно неизпълнение и може да му бъде ангажирана имуществената отговорност – да заплати вместо длъжника.

Какво трябва да знае поръчителя:

За да може банката да се възползва от лесно изпълнително основание, т.е. да се снабди с изпълнителен лист по реда на чл.417 от ГПК, кредита трябва да бъде направен предсрочно изискуем. В този случай, банките изпращат уведомление за предсрочна изискуемост до длъжника и поръчителите.

Момента на получаване на уведомлението за предсрочна изискуемост е най-важния за поръчителя, защото от този момент той вече знае за необслужвания кредит.

Какво трябва да направи поръчителя когато получи уведомление за предсрочна изискуемост на задължението. Вариантите са два.

Поръчителя не трябва да губи време да се свързва с длъжника и да го моли да заплаща, а незабавно да подготви заявление до банката кредитор, да я уведоми, че станал поръчител по конкретния погасителен план за заплащане на определена месечна вноска, като в тази връзка не признава и приема настъпването на предсрочната изискуемост поради това, че не е бил уведомен за неплащането на вноски.

След, като се входира молбата и поръчителя има входящ номер, извършва плащане на текущата месечна вноска. Поръчителя започва да заплаща всеки месец дължимата месечна вноска.

Горните действия ще стопират действията на кредитора – банката за предприемане на съдебноизпълнителни действия срещу поръчителя.

Поръчителя може да не заплаща месечните вноски на длъжника и да не входирва заявление в банката. В този случай следва да се изчака когато съдебния изпълнител уведоми поръчителя, че при него има образувано изпълнително дело във връзка с издадена заповед за изпълнение от съда.

Тогава поръчителя има 14 дневен срок да обжалва издадената заповед за изпълнение пред съда. В този случай възраженията на поръчителя могат да се структурират, както следва:

Кредитора не е уведомил изрично поръчителя, че длъжника е спрял плащане. Следва да се знае, че на всяко спиране на плащането банката трябва да уведомява поръчителя;

Изтекли са шест месеца от датата на обявяване на кредита за предсрочно изискуем и предявения пред съда иск по реда на чл.417 от ГПК;

Могат да се мотивират и други възражения съобразно конкретиката на случая – нередовно водене на търговските книги, неполучаване уведомление за предсрочна изискуемост, начисляване на лихви извън договорените и законовоустановените и пр.

Независимо кой вариант ще се избере за действие поръчителя трябва да е активната страна. Да търси начин да се защити, да търси информация да уведомява кредитора и други подобни.

Статията не претендира за изчерпателност по темата, както и не представлява правен съвет. Следва да се знае, че всеки казус е специфичен и следва да се разглежда и решава съобразно конкретиката му.

Адвокат Димитър Желязков – член на САК

Федерация Народна топка България организира кампания за събиране на средства за закупуването на топки за игра на народна топка с цветовете на българското знаме. Всяка дарена сума от добронамерени хора и юридически лица ще ни бъде от полза. Топките ще бъдат раздадени на клубовете в страната, на училища, гимназии с цел популяризирането на играта. 
Всеки от вас, който желае да помогне, е добре дошъл. Свържете се с нас !!!
тел: 0885 94 84 96 – Kim Reiki
Dodgeball Federation Bulgaria-DBFB
ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Искате ли да организираме вашият СПОРТЕН ТИЙМБИЛДИНГ, ВАШИЯТ РОЖДЕН ДЕН, ВАШИЯТ СЕМЕЕН ПРАЗНИК! 
Искате ли ДА СПЕЧЕЛИТЕ КУПА ! 
Искате ли ДА СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО С АГРЕСИЯТА В ОБЩЕСТВОТО или с агресията само във вашия офис !?
КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ ДА ПОИГРАЕМ НАРОДНА ТОПКА !?
РЕЧЕНОТО ЩЕ БЪДЕ СТОРЕНО !
Предоставям ви линк към информацията за спонсори и дарители в случай,че има интерес.https://www.narodnatopka.com/reklama/
Описано е всичко необходимо за проекта !

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Народна Топка България ®

Народна Топка България ®

Здравейте !Предоставям ви линк към информацията за спонсори и дарители в случай,че има интерес. https://www.narodnatopka.com/reklama/
Описано е всичко необходимо за проекта !
Целта ни е да отворим вратите на поне по един клуб по народна топка във всеки един град на България. Всяка община, която иска да развива спортната култура на подрастващите и на вече порасналите в региона, е добре дошла в редиците на Федерация „Народна Топка България „.

Това е начинът да изградим и национален отбор за мъже, жени и смесен състав, ако искаме да участваме активно на международната сцена на Световно и Европейско първенство по народна топка ( DODGEBALL CUP ) в зала, на плаж , на сняг и на батут. Всеки от вас, който желае да помогне, е добре дошъл. Свържете се с нас !!!
тел: 0885 94 84 96 – Kim Reiki

Още за нас на следните адреси :

www.kimreikifoundation.com
www.narodnatopka.com
www.mediaplus.bg

Напиши коментар

Your email address will not be published.